Local rules

Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd door rode palen met groene kop achter de greens van holes 2, 4 en 6 is een verboden speelzone die oneindig doorloopt in NW richting en die moet worden behandeld als een hindernis. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals die ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1.e. 

Als een bal in de hindernis ligt achter de green van holes 2, 4, 6, 7 of 8 of als bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan mag de speler: 

  • Ontwijken volgens Regel 17.1e of 
  • De speler mag de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropzone, zoals aangegeven in Regel 14.3. De dropzones zijn aangegeven met bordjes met de letters DZ en zijn 2 clublengtes groot rondom deze bordjes.